Blog

Polyester Sapan Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar

Polyester Sapan Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar

 • 25 Ağustos 2022 17:04

Standartlara uygun polyester sapanlar, uzman kişilerce en fazla üç aylık aralıklarla kontrol edilir. Yalnız bu durum özellikle yoğun kullanım, aşınmanın artması, korozyon ve ısınma etkisinin veya işletme kullanımında hasar tehlikesi söz konusu olduğunda kısa aralıklarla görsel kontrol yapılmalıdır. Eğer görsel kontroller sonucunda şüphe gözüküyorsa sapanlar kullanım dışı bırakılmalıdır.
Sapanların uzun süreli ve güvenli kullanımını olumsuz etkileyen hatalar ve hasarlar; yüzeyde aşınma, boylamasına ve çarpraz kesikler, aşınma yerleri, örgü kaçıkları veya düğümler dikkat edilmesi gereken önemli unsurlardır.

Polyester Sapan Kullanımında Önemli Uyarılar;

 • Yükün apırlığı ve ağırlık merkezi tespit edilmelidir
 • Vinç operatörü kaldıracağı yükün ağırlığını bilmelidir.
 • Sapan ağırlık tablosu dikkate alınarak seçim yapılmalıdır.
 • Vinç kancası ağırlık merkezine dik inmelidir.
 • Yükün doğru şekilde sapan ile çevrelenmesi gerekir
 • Yük sapan ile kaldırılırken çevresinde kalan riskli bölge dediğimiz yerler terk edilmelidir
 • Yükü sapan ile çevreleyen operatör ile iletişim sağlanmalı ve nakil yapılacak yerde işi olmayan kişiler uyarılmalıdır.

                1) Yük başka bir yere takılma yapıyormu
                2) Yük dengede mi ?
                3) Sapanlar eşit bir biçimde yükü kaldırıyormu 
            hususlarına dikkat edilmelidir

 • Dengesiz ve sarkan yükler düz olarak sabitlenmelidir
 • Yük indirme ve kaldırma operatörün bilgisi dahilinde olmalıdır.
 • Yük kaldırırken ve indirilirken altında durmayınız
 • Yükü asla kaldırma yaptığınız sapanın üzerinde kaydırmayınız
 • Yükü asla kaldırma yaptığınız sapan ile birlikte uzun süre bekletmeyiniz
 • Sapanları pürüzlü yüzeyler üzerinde sürüklemeyiniz
 • Keskin kenarlar ve kaba yüzeylere sahip yüklerde sapana zarar verebilecek bölgeleri kormua altına alınız (sapan koruma kılıfı kullanınız)
 • Sapanları kesme, taşlama, veya kaynak çalışmalarında kıvılcım sıçramalarından uzak tutunuz.
 • Sapanları kaldırma yaparken, düğümlü ve dönük vaziyette yüke maruz bırakmayınız

Bez Sapanların Temizlenmesi
       Sapanlar kullanımı bittikten sonra temiz su ve kimyasal katkılar olmadan temizlenmelidir. Islak sapanlar bir yere asılarak hava etkisiyle kurutulmalıdır.
Polyester Sapanların Muhafazası
       Hasara uğramış sapanları depolamayınız. Kullanılacak sapanları ise temiz, kuru iyi havalandırılmış yerlerde depolayınız.

Diğer Bloglar