ZİNCİR SAPAN SEÇİMİ

ZİNCİR SAPAN SEÇİMİ

 • Doğukan Çelik HalatZincir sapanlar yüksek mukavemetli zincirlerin bir araya gelmesi ile yük kaldırma amaçlı kullanılan ürünlerdir. Bu ürünlerin kullanımı esnasında belli kurallara uyulması iş ve işçi sağlığı açısından önemlidir. Zincir sapanlar kalınlıklarına göre farklı kaldırma kapasiteleri gösterdiği gibi kaldırma şekillerine göre de farklılık göstermektedir. Buna göre sapanlar seçilirken ve kullanılırken belli kurallara uymak gerekmektedir.

Zincir sapanların ilk kullanımından önce dikkat edilecek hususlar şunlardır
a) İmalatçı belgesinin uygunluğunun ve buna göre imal edildiğinin garantisi verilmelidir
b) Verilen sertifikada zincir sapan ile ilgil bütün ayrıntıların verilmiş olduğunun gerekliliği
c) Zincir sapanların kullanım talimatlarına uygunluğu ve personelin uygun eğitimi almış olup olmadığı hakkında bilgi

Zincir sapanın doğru kullanımı için aşağıdaki talimatlara uyulmalıdır

 • Yükün tayini yükün ağırlık merkezi, kaldırılacak noktaların seçilmesi ve bunların bağlantı yöntemi
 • Yük kütlesinin ağırlığının kullanılan zincir sapanda belirtilen yük kapasitesine ve kullanma şekline uygunluğu
 • Zincir sapanın vinç kancasına doğru bağlanması
 • Zincir sapanın yüke bağlanması esnasında kullanılan ekipmanların uygunluğunu ve bağlantıların doğru yapıldığının kontrolü
 • Zincir sapanın ve yükün korunması
 • Yükün dönmesinin engellenmesi
 • Yükün dengeli bir şekilde kaldırılmasının sağlanması
 • Zincirde kısaltma kancası  kullanılıyor ise doğru kullanıldığının kontrol edilmesi
 • Ani yüklemelerden kaçınılması
 • Operatör güvenliğinin sağlanması  

Zincir sapanların çalışma yük değerleri EN 1677 ve EN 818 normlarında zincirin özelliklerine ve beğlantı şekillerine göre belirlenmiştir. Zincir sapanlar seçilirken bu tablolara göre seçilmelidir.

Zincir sapanlar -40º ile + 400º arasında çalışabilmektedir fakat bu dereceler arasında çalışma kapasiteleridne farklılık göstermektedir. Zincir sapanların  400º üzaerinde kullanılması yasaktır.
 
Kalite Sınıfı Kapasite Farklılığı Derecelere Göre
  Sıcaklık º
  -40º ila + 200º 200º ila + 300º 300º ila + 400º 400º ve Üzeri
Grade 80 %100 % 90 %75 İzin verilmezZincir Sapanların Asitde Kullanımı

Grade 80 ve Grade 100 kalite zincir sapanlar asitde kullanım için uygun değildir. Asitde kullanıma uygun sapanlar GRADE-4 Kalite zincirlerdir. Asitde kullanılan zincir sapanlar işleri bittikten sonra derhal bol su ile temizlenmelidir

Tüm bunlara göre sipariş ettiğiniz zincir sapan size teslim edildiğinde kullanmadan önce mutlaka aşağıdaki şartları kontrol ediniz.
 1. Zincir sapanların kesin olarak sipariş edilen özelliklere uygunluğunun kontrolü
 2. İmalatçı test belgesinin olup olmadığı
 3. Zincir sapanın üzerinde tanıtıcı etiket varmı var ise seri numarası çalışma yükü ve test yükünün yazılı olup olmadığı
 4. Zincir sapanda kullanılan bütük ekipmanların aynı kalite sınıfına ait olup olmadığı

Zincir sapanlar kullanımdan sonra kontrolü esnasında aşağıdaki gözlemler yapılmalıdır
 • Zincir sapanların üzerlerinde bulunan tanıtıc etiketlerin olmaması halinde yanlış kullanımları engellemek için zincir sapan kullanımdan çekilmelidir
 • Üst ve alt uç bağlantı parçalarının bozulması
 • Zinciririn açılması: zincir baklaları uzadığında veya baklalar arasındaki eklem serbestliğinde herhangi bir kaçıklık varsa veya çok kollu zincir sapanların kol uzunlukları arasında önemli fark varsa, zincir uzayabilir
 • Aşınma: Aşınma, genellikle baklaların kolayca görülebilen ve ölçülebilen yerlerinde, düz kısımlarının dış tarafları üzerinde diğer cisimlere temasından meydana gelir. Bağlantı baklaları arasındaki aşınma görünmez. Zincir boşluklu olmalı ve bağlantı baklası, her baklanın iç tarafını kavrayacak şekilde dönmelidir
 • Kesikler, çentikler, oluklar, çatlaklar, aşırı korozyon, eğik ve çarpık baklalar veya diğer kusurlar,
 • Kancaların “çıkış ağzı” işaretleri, örneğin ağız açıklıklarındaki önemli artma veya alt uç bağlantılarındaki
  başka bir şekil bozukluğu. Boğaz açıklığındaki artma, anma değerinin %10 ‘unu geçmemeli veya güvenli uygun bir mandal bulunmalıdır.

 
www.dogukan.com.tr

Doğukan Çelik Halat

 • Adres: Çavuşoğlu Mah. Çavuşoğlu Cd. No:13 / A Kartal / İstanbul
 • Telefon: 0216 306 15 65
 • Faks: 0216 353 45 51
 • Eposta: info@dogukan.com.tr