SONSUZ POLYESTER SAPAN

SONSUZ POLYESTER SAPAN

  • Doğukan Çelik Halat

Sonsuz polyester sapanlar EN 1492-2 normuna göre imal edilerek kullanıma sunulmaktadır. Gözlü pıolyester sapanlarla hemen hemen aynı özellikleri taşımaktadır.
Sonsuz sapanların renk kodları da aşağıdaki gibidir

1 Ton = Mor
2 Ton = Yeşil
3 Ton = Sarı
4 Ton = Gri
5 Ton = Kırmızı
6 Ton = Kahverengi
8 Ton = Mavi
10 Ton ve üzeri = Turuncu

Sonsuz polyester sapanlar -40º ila +100º arasında kullanılabilmektedir.
Polyester sapanlar asite veya kimyasal maddelere maruz bırakılmadan önce imalatçısından özellikle bilgi alınmalı ve buna göre kullanılmalıdır.
Polyester Sapanların Kopma Kuvveti:

Dikişli kalın dokuma bileşeninin en küçük kopma kuvveti, Ek A’ya uygun olarak deneye tâbi tutulduğunda, söz konusu bileşen, çalışma yük sınırının 7 katına eş değer bir kuvvete dayanacak büyüklükte olmalıdır. Dikişli kalın dokuma bileşeni, aynı tipteki dikişli kalın dokuma bileşenlerinin tamamı aynı ön yüklemeye maruz kalmadıkça, deneyden önce ön yüklemeye tâbi tutulmamalıdır

Sonsuz polyester sapanlar kaldırılan malzemelerin keskin taraflarına maruz bırakılmamalıdır


Yuvarlak sapanların olumsuz şartlarda veya tehlikeli uygulamalarda kullanılması
C.1.1 Yuvarlak sapanların imal edildiği malzemeler, kimyasallara karşı özel dirence sahiptir. Sunî liflerin kimyasallara karşı direnci, aşağıda özetlenmiştir:
a) Polyester (PES), mineral asitlerin çoğuna dirençlidir, ancak alkalilerden zarar görür.
b) Poliamid (PA), alkalilerin etkisine karşı oldukça bağışıklıdır, ancak mineral asitlerinden etkilenir.
c) Polipropilen (PP), asit veya alkalilerden az etkilenmekte olup, çözücüler dışındaki kimyasallara karşı en yüksek direncin gerekli olduğu uygulamalar için uygundur. Zararsız olan asit veya alkali çözeltileri, buharlaşma yoluyla zarara sebep olan yeterli seviyede derişime sahip olabilir. Kirlenmiş sapanlar, derhal kullanım dışı bırakılmalı, soğuk suya batırılmalı, doğal olarak kurutulmalı ve muayene için uzman personele havale edilmelidir.
Kalite sınıfı 8 bağlantı elemanlarına sahip sapanlar ile kalite sınıfı 8 olan ana bakla elemanlarına sahip çok ayaklı sapanlar, asitli ortamlarda kullanılmamalıdır. Asitler veya asitli dumanla temas, kalite sınıfı 8 malzemelerde hidrojen kırılganlığına sebep olur.
Sapanın kimyasallara maruz kalma ihtimali söz konusu ise, imalâtçı veya tedarikçiye danışılmalıdır.
C.1.2 Yuvarlak sapanlar, aşağıda belirtilen sıcaklık aralıklarında kullanma ve depolama için uygundur:
a) Polyester ve poliamid: - 40°C ilâ 100°C,
b) Polipropilen: - 40°C ilâ 80°C.
Rutubet mevcut ise, düşük sıcaklıklarda buz oluşumu söz konusu olacaktır. Buzlanma, sapanda iç hasara sebep olan kesici bir malzeme veya aşındırıcı olarak rol oynayabilir. İlâve olarak buzlanma, sapanın esnekliğini azaltır ve aşırı şartlarda sapanın hizmet dışı kalmasına sebep olur.
Yukarıda belirtilen sıcaklık aralıkları, kimyasal bir ortamda değişebilir. Bu durumda, imalâtçı veya tedarikçinin tavsiyesi alınmalıdır.
Bu aralıklar dahilinde dolaylı olarak oluşan sınırlı ortam ısınması, kurutma için kabul edilebilir.
C.1.3 Yuvarlak sapanın imal edildiği sunî lifler, ultraviyole radyasyona maruz kaldığında bozulmaya eğilim gösterir. Yuvarlak sapanlar, doğrudan güneş ışığı altında veya ultraviyole radyasyon kaynaklarının söz konusu olduğu şartlarda depolanmamalıdır.


Not: Üzerinde etiketi olmayan yıpranmış ve özellikle her hangi bir yerinde kesik meydana gelmiş sapanları kullanmayınız 
www.dogukan.com.tr


Doğukan Çelik Halat

  • Adres: Çavuşoğlu Mah. Çavuşoğlu Cd. No:13 / A Kartal / İstanbul
  • Telefon: 0216 306 15 65
  • Faks: 0216 353 45 51
  • Eposta: info@dogukan.com.tr